Energia na 4 łapy
Poznaj Energy
Poznaj Energy Premium
PEŁNOPORCJOWA KARMA Z WOŁOWINĄ DLA PSÓW DOROSŁYCH
miska pełna karmy
Energy Premium
Karma Energy Premium Minerały
Wartości
odżywcze
Ilość
w %
białko 27%
tłuszcz 12%
włókno 3,5%
miska pełna karmy

Energy Premium

To spec­jalnie dob­rane skład­niki two­rzące zbilan­sowany posi­łek dla aktyw­nych psów. Zwięk­szona zawar­tość białka i tłu­szczu dostar­cza doros­łym czwo­rono­gom niez­będnej energii, a wita­mina D3 zapew­nia zdro­we kości i zęby. Wśród mikro­elemen­tów znaj­dują się również wita­mina E wspie­rająca odpor­ność oraz wita­mina A dla zdro­wego wzroku.

zobacz skład Energy Premium łapka

Miedź 15 mg/kg
Żelazo 150 mg/kg
Mangan 9,75 mg/kg
Jod 3,0 mg/kg
Selen 0,23 mg/kg
Cynk 165 mg/kg

Składniki karmy

RÓWNOWAGA

witamina A chroni wzrok...
i pobudza ciekawość

SIŁA

witamina D₃ buduje kości...
i wzmacnia zęby

OBROŃCA

żelazo wzmacnia serce...
i odwagę

WITALNOŚĆ

witamina E zapewnia świetną kondycję...
i dobrą zabawę

STRÓŻ

miedź zaostrza apetyt...
i czujność

GOSPODARZ PODWÓRKA

cynk zapewnia lśniącą sierść...
i dobre wrażenie

Energy
Karma Energy Minerały
Wartości
odżywcze
Ilość
w %
białko 20%
tłuszcz 6%
włókno 3%

Energy

Pełnoporcjowa karma z woło­winą to w 100% komp­letny i zbi­lanso­wany posi­łek dla doro­słych psów. Zwięk­szona zawar­tość wita­miny E wspi­era odpor­ność czworo­noga, a cynk zape­wnia zdr­ową i lśnią­cą sierść. Dzię­ki skła­dowi, który obej­muje zboża, pro­dukty pocho­dzenia roś­li­nnego oraz mięso, kar­ma Ener­gy pole­cana jest dla wszys­tkich doros­łych psów.

zobacz skład Energy łapka

Miedź 10,5 mg/kg
Żelazo 105 mg/kg
Mangan 6,8 mg/kg
Jod 2,1 mg/kg
Selen 0,15 mg/kg
Cynk 115 mg/kg

Energy
Karma Energy Minerały
Wartości
odżywcze
Ilość
w %
białko 20%
tłuszcz 6%
włókno 3%
ikona miski

Nowe produkty dla psów gospodarskich

Firma De Heus – od ponad 25 lat związana z hodowlą zwierząt i dbałością o ich prawidłowe żywienie i dobrostan - z myślą o czworonogach, stworzyła specjalną linię produktów przeznaczonych dla psów pilnujących domu i podwórka…

zobacz więcej łapka
głowa psa

Gdzie kupić karmę Besterfood?

Linie Besterfood Energy i Premium dostępne są w całej Polsce - w punktach dystrybucyjnych De Heus. Zapraszamy do odnalezienia najbliższej Państwu lokalizacji na mapce…

zobacz więcej łapka
pies

Prawidłowe żywienie psa

Dobór odpowiedniej diety dla psa to wyzwanie, które stoi przed każdym odpowiedzialnym właścicielem czworonoga. To właśnie od diety zależy stan zdrowia psa i jego samopoczucie…

zobacz więcej łapka
promocja

Twój pies to gospodarz podwórka lub domu?

Jeśli Twój pies pilnuje i ochrania dom lub podwórko pełni ważną rolę stróża i gospodarza. Dlatego właśnie warto zadbać m.in. o jego równowagę, siłę, czujność i witalność, dostarczając mu niezbędnych do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania witamin…

zobacz więcej łapka

De Heus Sp. z o.o. ul. Lotnicza 21B, 99-100 Łęczyca

|        info@deheus.pl       |       www.deheus.pl       |       facebook logo